Home
Giới thiệu

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bao gồm thiết kế chế tạo các trang thiết bị hóa chất như là: thiết bị trao đổi nhiệt, tháp & các loại bồn áp lực, khung sườn kết cấu thép và các loại máy công nghiệp khác. Việc kiểm soát chất lượng được thực hiện cùng một cách thức và trình độ giống như đang thực hiện ở công ty KOBELCO E&M...

tiếp

© 2009 KOBELCO E&M VIETNAM CO., LTD.         Quy định bảo mật
Số lượt truy cập: 748252