Home
Thiết bị cơ khí
Tên máy SLượng Hãng sản xuất Loại máy Thông số kĩ thuật
Máy khoan NC 1 Nomura Machine Tool Works ABA-400RF Không gian làm việc: W400mm x L2500mm x H2000mm
Máy tiện đứng 1 O-M Ltd VTO-16A Đường kính gia công tối đa 2000mm
Máy tiện ngang 1 Yamazaki Iron Works MAZAK-REX φ610mm×L2,000mm
Máy tiện ngang 1 RICHYOUNG (Taiwan) RIC-1550M φ387mm×L1,250mm
Máy phay 1 KAFO KF-VBM-AL4V L1,200mm×B400mm
Máy khoan cần 1 STANKOIMPORT (Russian) 2A587 Hmax:2,500mm,Bmax:3,150mm
Máy khoan cần 1 Ikeda Tekko RM1500 Hmax:1,500mm,Bmax:1,200mm
Máy khoan cần 1 Daihin Industrial TPR-1230 Hmax:1,000mm,Bmax:800mm
Máy khoan NC
Máy tiện đứng
Máy tiện ngang
Máy khoan cần
Máy khoan cần 2
Máy phay
© 2009 KOBELCO E&M VIETNAM CO., LTD.         Quy định bảo mật
Số lượt truy cập: 700302