Home
Thiết bị sản xuất
Tên máy SLượng Hãng sản xuất Loại máy Thông số kĩ thuật
Máy cắt CNC 1 SVD CPC-3000 3,000mm×8,000mm×t55 (SUS)・t100 (C/S)
Máy ép thuỷ lực (500 tấn) 1 Kanzaki Industrial TUP-500 800mm×1,500mm×3,100mm
Máy uốn tròn (thép tấm) 1 Kanzaki Industrial TBH-03AT 25t×2,438mm
Máy uốn tròn (thép tấm) 1 Kanzaki Industrial T3H03-AT 8t×1,400mm
Máy cắt tôn 1 Amada M2560 6t×2,650mm
Máy cưa 1 TSUNE SEIKI TC-405A φ400mm
Máy uốn thép hình 1 Kanzaki Industrial TLV-100 L13×100mm×φ1,000mm
Máy uốn ống 1 Nishida Works NC-PB-1B NC-PB-1B
Máy cắt ren cho ống 1 MMC Nejipro80 1/4 to 3B
Máy cắt Plasma theo vết 1 Koike Sanso AG-1500CS Không gian làm việc: 1,500mm × Length 1,500mm
Máy cắt Plasma 1 Daihen D-12000 Dùng cho máy CNC (Gas+Plasma) 120A
Máy cắt Plasma 3 Daihen D-8000 Dòng điện:80A
Máy ép thủy lực (500 tấn)
Máy uốn tròn (thép tấm)
Máy cắt tôn
Máy cưa
Máy uốn thép hình
Máy cắt plasma
© 2009 KOBELCO E&M VIETNAM Co., Ltd.         Quy định bảo mật
Số lượt truy cập: 640076