Home
Thiết bị hàn
Tên máy SLượng Hãng sản xuất Loại máy Thông số kĩ thuật
Máy hàn có khí CO2 bảo vệ 31 Daihen/Panasonic KRⅡ500/XD500 500A:28 máy,350A:3 máy
Máy hàn TIG 44 Daihen/Powwel(Korea) ARGO300P/TIG350EP 500A:3 máy,350A:6 máy,300A:35 máy
Máy hàn có khí ARC bảo vệ 19 Daihen KZ-300/KZ-500 500A:9 máy,300A:10 máy
Máy đục mối hàn 3 Daihen MAR-600 Dòng điện 600A dùng thổi bằng khí
Plasma Welding Machine 1 Daiichi Jitsugyo PTR-500S Dòng điện:500A
Máy hàn điểm 4 Matsumoto Kikai PS-2F3 150kg
Con lăn 2 Matsumoto Kikai RD-20-INS 20t
Con lăn 8 Matsumoto Kikai RD-10-INS 10t
Con lăn 4 Matsumoto Kikai RD-05-INS 5t
Con lăn 4 Matsumoto Kikai RD-03-INS 3t
Máy hàn
Máy hàn
Máy hàn điểm
Con lăn
© 2009 KOBELCO E&M VIETNAM Co., Ltd.         Quy định bảo mật
Số lượt truy cập: 640089